Home » Travel » ขับรถเที่ยวสระแก้ว-ปราจีนบุรี สองจังหวัดที่มีความน่าสนใจมากมาย

0

เที่ยวสระแก้ว

เที่ยวไทย สระแก้ว จังหวัดชายแดนภาคตะวันออกของประเทศไทย อยู่ห่างจากกรุงเทพฯ ประมาณ 245 กิโลเมตร ในอดีตเคยเป็นชุมชนที่มีความสำคัญและเจริญรุ่งเรือง มีประวัติศาสตร์ย้อนหลังไปถึงอาณาจักรทวารวดี สังเกตได้จากซากโบราณสถานที่กระจายอยู่ทั่วจังหวัด ตลอดจนสิ่งประดิษฐ์ที่ชี้ให้เห็นถึงประวัติศาสตร์และความรุ่งโรจน์ของบรรพบุรุษของสระแก้ว

นอกจากซากโบราณสถานที่น่าศึกษาแล้ว สระแก้วยังมีทรัพยากรธรรมชาติมากมาย เช่น ปางสีดา อุทยานแห่งชาติตาพระยา ตลอดจนประติมากรรมดินที่มีลักษณะเหมือนหุบเขาลึกที่เรียกว่า “ละลู” เกิดจากการทรุดตัวของดิน

ที่ชายแดนไทยในอำเภออรัญประเทศ สระแก้วทำหน้าที่เป็นประตูสู่กัมพูชา เชื่อมต่อการขนส่งเชิงพาณิชย์ระหว่างประเทศและการท่องเที่ยวที่จุดผ่านแดนที่วุ่นวาย จากการไหลบ่าของสินค้าและผู้คนที่หลั่งไหลเข้ามาเป็นจำนวนมาก ทำให้ตลาดโรงเกลือมีทั้งสินค้าราคาถูกและมือสองจากสองประเทศเพื่อนบ้าน

เมื่อข้ามจากไทยไปกัมพูชา โปรดทราบว่ามีผู้ร่วมงานจำนวนมาก รวมทั้งคนขับรถบัสและแท็กซี่ และผู้ให้บริการที่เสนอทริปราคาถูกไปยังเสียมราฐ

จังหวัดเกษตรกรรมหลักของปราจีนบุรีตั้งอยู่ตามแนวชายแดนกัมพูชาทางตะวันออกของกรุงเทพฯ เนื่องจากเป็นพื้นที่ที่ถูกยึดครองมาประมาณ 800 ปี ภูมิภาคนี้จึงมีซากปรักหักพังมากมายจากอาณาจักรทวารวดีและเขมร จังหวัดปราจีนบุรียังเป็นที่รู้จักกันดีว่ามีอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ทับลาน และปางสีดา รวมพื้นที่กว่า 3,000 ตารางกิโลเมตร เป็นพื้นที่คุ้มครองที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย พื้นที่ส่วนใหญ่ของจังหวัดปราจีนบุรีเป็นพื้นที่นาข้าว

จังหวัดเกษตรกรรมหลักของปราจีนบุรีตั้งอยู่ตามแนวชายแดนกัมพูชาทางตะวันออกของกรุงเทพฯ ถูกยึดครองมาประมาณ 800 ปีแล้ว จังหวัดปราจีนบุรีประกอบด้วยอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ทับลาน และปางสีดา รวมกันครอบคลุมพื้นที่กว่า 3,000 ตารางกิโลเมตร เป็นพื้นที่คุ้มครองที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไทย

ปราจีนบุรีมีกิจกรรมกลางแจ้งให้ทำมากมาย เป็นจังหวัดที่นักท่องเที่ยวไม่พลุกพล่าน จึงมีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สวยงามทั้งน้ำตกและแก่งแม่น้ำที่เงียบหรือน่าตื่นเต้นตามฤดูกาลและความชอบของกิจกรรมกลางแจ้ง .

เที่ยวไทย อุทยานแห่งชาติตาพระยาประกาศเป็นอุทยานแห่งชาติเมื่อปี พ.ศ. 2539 ครอบคลุมพื้นที่ 371,250 ไร่ (เทียบเท่า 594 ตร.กม.) บริเวณโดยรอบอุทยานฯและแนวเขตอุทยานมีลักษณะเป็นเส้นตรงเชื่อมอุทยานแห่งชาติปางสีดาจากด้านตะวันตกไปยังกัมพูชาทางทิศตะวันออก ทางทิศเหนือติดต่อกับอุทยานแห่งชาติทับลานและจังหวัดบุรีรัมย์ ที่นี่ยังเป็นที่ตั้งของสำนักงานบริหารของอุทยานอีกด้วย

Leave a Reply

You must be Logged in to post comment.

Categories