Home » Products and service » เรื่องของการจดทะเบียนธุรกิจ

0

สวัสดีครับทุกท่านมีหลายคนถามผมมาว่าถ้าหากเราอยากจดทะเบียนธุรกิจของเราขึ้นมาสักธุรกิจหนึ่งโดยใช้บริการจากสำนักงานรับทำบัญชีที่ดี มีคุณภาพภายใต้เงื่อนไขคือต้องเป็นสำหนักงานรับทำบัญชีหรือบริษัทรับทำบัญชีที่มีมาตรฐานและได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้เป็นจำนวนมากรวมไปถึงต้องมีประสบการณ์หรือความเชี่ยวชาญในการทำวงานสูงเพื่อไม่ให้มีข้อผิดพลาดและความยุ่งยากตามมาทีหลังซึ่งหลังจากที่ผมหาข้อมูลภายใต้เงื่อนไขที่ว่านี้มานานพอสมควรแถมยังลงไปคลุกคลีกับบริษัทเหล่านี้ด้วยตัวเองแบบลงลึกในดีเทลอย่างแท้จริงจึงทำให้รู้ว่าสำนักงานบัญชี Thaiauditorservice (http://www.thaiauditorservice.com) นั้นสามารถตอบโจทย์ที่ว่านี้ได้อย่างแท้จริงครับ

Accounting-2
ถ้าจะถามผมว่าการจดทะเบียนธุรกิจนั้นเราสามารถกระทำได้ด้วยตัวเองหรือไม่ซึ่งในเรื่องนี้ต้องบอกว่าสามารถกระทำได้เองอย่างแน่นอนครับหากเพียงแต่ว่าขั้นตอนในการจัดเตรียมเอกสาร การยื่นเรื่องการติดต่อนั้นค่อนข้างที่จะยุ่งยากซับซ้อนและใช้เวลาที่ค่อนข้างนานและถ้าหากว่าเจ้าหน้าที่เกิดมีเรื่องสงสัยหรือต้องการสอบถามแน่นอนว่าเราเอิงก็ต้องเสียเวลาในการทำงานมาเพื่อให้ข้อมูลและหากเป็นข้อมูลที่เราไม่สามารถตอบได้ก็ต้องหาผู้รู้มาตอบให้ยุ่งยากมากมากมายซึ่งการใช้บริการของสำนักงานตัวแทนนี้จะช่วยลดปัญหาเหล่านี้ไปได้ครับเพราะเขานั้นจะเป็นตัวแทนของเราในการเดินเรื่องต่างๆ ให้กับเราจนถึงขั้นตอนสุดท้ายคือได้รับใบอนุญาตประกอบทะเบียนธุรกิจเลยครับโดยเรามีหน้าที่เพียงแค่ให้ข้อมูลในส่วนที่จำเป็นที่เขาควรรู้พร้อมกับจ่ายค่าบริการที่เหลือก็นอนฟังผลอยู่ที่บ้านครับ

Leave a Reply

You must be Logged in to post comment.

Categories